MASA MENGEJAR KITA

Followers

Tuesday, 27 December 2011

JAWAPAN SET 6 (PENULISAN)

Bahagian B
1.   Pendahuluan
       -  alamat pengirim, penerima - tarikh
       Isi-isi penting
       -  perkara - Tidak Dapat Hadir Latihan Bola Baling
       -  sebab - kesihatan
       - minta maaf
       -  datang seperti biasa                        
       - sembuh
       Penutup
       -  ucapan terima kasih
       -  tandatangan - nama, jawatan
2.   Pendahuluan
       -  kata-kata aluan
       Isi-isi penting
       -  remaja lari dari rumah                    
       - punca                          
       - masalah peribadi
       -  kurang kasih sayang                        daripada keluarga
       -  keluarga - perlu beri perhatian kepada anak-anak
       -  Ibu bapa - kenal pasti rakan-rakan anak mereka
       - tidak membenarkan anak-anak berkawan dengan remaja liar
       Penutup
       -  ibu bapa - bertanggungjawab       
       - corakkan anak-anak mereka         
       - kata-kata penamat
3.   Pendahuluan
       -  musim hujan bulan November hingga Januari
       -  hujan turun lebat - musim tengkujuh
       - banjir
       Isi-isi penting
       -  saluran air tersumbat                     
       -  parit dipenuhi sampah
       -  tanah rendah - mudah ditenggelami
       -  hakisan sungai - tanah-tanih di tebing sungai
       Penutup
       -  mengambil langkah-langkah bagi                        mengatasi masalah banjir


Bahagian C
1.   Kita sepatutnya berkorban demi ibu bapa kita.
2.   Amalkan sikap suka menabung.
3.   Prihatin kepada ibu bapa.
4.   Sentiasa berdoa memohon kesejahteraan kedua ibu bapa.
5.   Kita hendaklah sentiasa bersedia untuk menghadapi masalah yang menimpa.

No comments:

Post a Comment